Gå til hovedindhold
Tilbage

Præsentation af os

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed, som er ejet af staten ved Transport- og Boligministeriet. Virksomheden blev stiftet den 27. november 2015.

 

Fjordforbindelsen består af en motortrafikvej og en bro, Kronprinsesse Marys Bro.

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen Frederikssunds opgave er bestemt i anlægsloven for den nye fjordforbindelse. Fjordforbindelsen Frederikssund skal anlægge den nye fjordforbindelse ved Frederikssund, tilvejebringe den nødvendige finansiering og opkræve betaling for passage over Kronprinsesse Marys Bro. Indtægterne skal bruges til tilbagebetaling af de optagne lån, der finansierer broen. 

Fjordforbindelsen Frederikssund ledes af en bestyrelse. Som forretningsfører bistår Vejdirektoratet bestyrelsen, og Vejdirektoratet er desuden bygherre på den nye fjordforbindelse. 

Bro med delvis brugerfinansiering 

Kronprinsesse Marys Bro er en betalingsbro. Det samlede budget for Fjordforbindelsen er på cirka 2 milliarder kroner. Cirka 659,5 mio. kr. (656,7 mio. kr. i 2014-priser samt bevilling vedrørende forberedelse på 2,8 mio. kr.) er direkte statslig støtte, mens restbeløbet skal finansieres gennem brugerbetaling. 

Priserne for at passere Kronprinsesse Marys Bro blev vedtaget af bestyrelsen i 2018 og offentliggjort i maj 2018. De vedtagne priser følger taksterne fra anlægsloven fra 2014. 

Free flow betalingsanlæg

Betalingsanlægget ved Kronprinsesse Marys Bro er et såkaldt free flow-system, som er valgt for at gøre det let for trafikanterne at passere broen. Der er ingen bomme ved anlægget, og trafikanterne kan passere uden at sænke farten. 
 

Free flow-anlægget ved Kronprinsesse Marys Bro