Gå til hovedindhold
Tilbage

Om Kronprisesse Marys Bro

Fjordforbindelsen er en  motortrafikvej, som krydser Roskilde Fjord via en højbro, Kronprinsesse Marys Bro, lidt syd for Frederikssund.

 

Kronprinsesse Marys Bro og tilkørselsanlægget til broen

Den nye forbindelse over Roskilde Fjord

Lange køer har i årevis gjort turen ind gennem Frederikssund over Roskilde Fjord via Kronprins Frederiks Bro tidskrævende og besværlig, til gene for både beboere og erhvervsdrivende i området. Især i myldretiden har tæt trafik været årsag til daglig spildtid.

For at aflaste Kronprins Frederiks Bro og lette hverdagen for kommunens borgere og erhvervsliv indgik Frederikssund Kommune og staten i 2012 en aftale om en ny fjordforbindelse.

I efteråret 2019 er den nye fjordforbindelse med motortrafikvej og bro færdig og klar til trafik. Den officielle åbning fandt sted 28. september 2019.

Fjordlandsvej og Kronprinsesse Marys Bro

Kronprinsesse Marys Bro er en del af Fjordforbindelsen ved Frederikssund, en knap 10 kilometer lang motortrafikvej, der har fået navnet Fjordlandsvej. Omkring 1,4 km af Fjordlandsvej går via Kronprinsesse Marys Bro, der er en højbro, så skibene kan sejle under.

Tung trafik skal via Kronprinsesse Marys Bro

Den tunge lastbiltrafik flytter efter åbningen ud af byen og over på Kronprinsesse Marys Bro. Det er bestemt i anlægsloven for den nye fjordforbindelse, at lastbiler og lastvognstog over 3.500 kg skal benytte den nye bro.

Øvrige trafikanter har mulighed for at vælge mellem Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro, når de skal krydse Roskilde Fjord.

Tid at spare

Vi forventer, at personbiltrafikken vil fordele sig mellem de to broer, så trafikafviklingen bliver bedre og spildtiden for trafikanterne mindre. For nogle bilister vil det være naturligt fortsat at køre over Kronprins Frederiks Bro, mens det for andre vil være oplagt at benytte Kronprinsesse Marys Bro.

Trafikanter fra den sydlige del af Hornsherred kan spare op til 30 minutter på turen til København i morgenmyldretiden ved at benytte Kronprinsesse Marys Bro. Dels fordi turen er kortere, dels fordi det i morgenmyldretiden kan tage op til 15 minutter ekstra at køre over Kronprins Frederiks Bro fra Hornsherred-siden i forhold til uden for myldretiden.

Cirka 20.300 biler kørte dagligt over Kronprins Frederiks Bro i 2017, næsten lige så mange som kørte over Øresundsbroen.

Tidslinje

  • 2012 - Frederikssund Kommune og staten indgår en aftale om en ny fjordforbindelse for at aflaste Kronprins Frederiks Bro og lette hverdagen for kommunens borgere og erhvervsliv.
  • 2014 - I december vedtager Folketinget anlægsloven for den nye fjordforbindelse. 
  • 2016 - I foråret går de første anlægsarbejder i gang.
  • 2017 - Anlægsarbejderne på Kronprinsesse Marys Bro begynder i foråret.
  • 2019 - I efteråret er den nye fjordforbindelse med motortrafikvej og bro færdig og klar til trafik. Den officielle åbning fandt sted d. 28. september 2019. Den 30. september blev der åbnet for almindelig trafik. 
  • 2022 – 1. januar 2022 blev brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro afskaffet